50% lokaal eigendom

Coöperatie Duurzaam Overloon

Zonnepark Boxmeer wordt ontwikkeld met veel aandacht voor lokale samenwerking. Dit wordt bijvoorbeeld gestimuleerd door het uitgeven van obligaties aan de lokale gemeenschap. Hierover lopen al gesprekken met Coöperatie Duurzaam Overloon die hiermee verder vorm kunnen geven aan verduurzaming van het gebied en lokale projecten. De coöperatie wil niet alleen de belangen van Overloon behartigen maar ook van Vierlingsbeek en omgeving en zoekt daarvoor vrijwilligers om dit mede vorm te geven.

ook ú kunt meedoen

Zonnepark Boxmeer - renewable factory

Procesparticipatie

Wij vinden het belangrijk om omwonenden, inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden, te betrekken en goed te informeren. Communicatie en participatie zijn daarin cruciaal. Dit wordt Proces- en Projectparticipatie genoemd. Bij Procesparticipatie gaat het om inspraak en communicatie. Bij Projectparticipatie gaat het om profijt in de vorm van financiële participatie.

Daarom hebben we voor de Procesparticipatie een Stakeholderanalyse en Communicatieplan opgesteld. Daarvoor zijn alle mogelijke belanghebbenden in kaart gebracht. Zij zullen gedurende het proces worden geïnformeerd en betrokken bij het project door middel van persoonlijke gesprekken, een project website, persberichten en inloopavonden. De lokale coöperatie zal hierin een grote rol vervullen.

Zonnepark Boxmeer - renewable factory

Projectparticipatie

Een gedegen Profijtplan is opgesteld, waarin wordt uiteengezet hoe de omgeving financieel kan profiteren van het zonneproject. De hoofdpunten hiervan zijn:

Coöperatieve ontwikkeling. Het zonnepark zal worden ontwikkeld door een samenwerkingsverband tussen de grondeigenaar, renewable factory en in samenwerking met een lokale coöperatie.

Een deel van de opbrengsten wordt gestort in een omgevingsfonds. Hieruit kunnen lokale doelen worden gerealiseerd. Denk aan het ondersteunen van verenigingen en voorzieningen in de dorpen maar ook om te investeren in het buitengebied om dit leefbaar te houden.

Zonnepark Boxmeer - renewable factory

Samen bouwen aan een duurzaam Boxmeer.