50% lokaal eigendom

Coöperatie Duurzaam Overloon

Zonnepark Boxmeer wordt ontwikkeld met veel aandacht voor lokale samenwerking. Het streven is dat 50% lokaal eigendom wordt, hierover lopen al gesprekken met Coöperatie Duurzaam Overloon die hiermee verder vorm kunnen geven aan verduurzaming van het gebied en lokale projecten. De coöperatie wil niet alleen de belangen van Overloon behartigen maar ook van Vierlingsbeek en omgeving en zoekt daarvoor vrijwilligers om dit mede vorm te geven.
 

ook ú kunt meedoen

Procesparticipatie

Wij vinden het belangrijk om omwonenden, inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden, goed te betrekken en te informeren. Communicatie en participatie zijn daarin cruciaal. Dit wordt Proces- en Projectparticipatie genoemd. Bij Procesparticipatie gaat het om inspraak en communicatie. Bij Projectparticipatie gaat het om profijt in de vorm van financiele participatie.

Daarom hebben we voor de Procesparticipatie een Stakeholderanalyse en Communicatieplan opgesteld. Daarvoor zijn alle mogelijke belanghebbenden in kaart gebracht. Zij zullen gedurende het proces worden geïnformeerd en betrokken bij het project, door middel van onder andere persoonlijke gesprekken, een project website, persberichten en inloopavonden. De lokale coöperatie zal hierin een grote rol vervullen.

Projectparticipatie

Een gedegen Profijtplan is opgesteld, waarin wordt uiteengezet hoe de omgeving financieel kan profiteren van het zonneproject. De hoofdpunten hiervan zijn:

Coöperatieve ontwikkeling. Het zonnepark zal worden ontwikkeld door een samenwerkingsverband tussen de grondeigenaar en renewable factory, waarbij een lokale coöperatie voor 50% eigenaar zal worden. Alle inwoners van Gemeente Boxmeer kunnen lid worden van die coöperatie en delen zo mee in de winst.

Een deel van de opbrengsten wordt gestort in een omgevingsfonds. Hieruit kunnen mooie lokale doelen worden gerealiseerd. Denk aan het ondersteunen van verenigingen en voorzieningen in de dorpen maar ook om te investeren in het buitengebied om dit leefbaar te houden.

Samen bouwen aan een duurzaam Boxmeer.