planning

Zonnepark Boxmeer - renewable factory

Planning

Voordat het zonnepark in bedrijf genomen kan worden, zullen nog vele stappen ondernomen moeten worden. Hieronder site u de processtalen op hoofdlijnen.

2020

2020
Grondeigenaren en initiatiefnemers melden zich met plan bij Gemeente Boxmeer

2021

voorjaar 2021
Gemeenteraad Boxmeer stelt afwegingskader vast
voorjaar 2021
Gemeenteraad Boxmeer wordt geïnformeerd door initiatiefnemers
april-augustus 2021
Voorbereiden stukken en rapporten, procesparticipatie, aanvraag omgevingsvergunning
augustus 2021
Indienen aanvraag omgevingsvergunning

2022

9 feb - 22 mrt 2022
Terinzagelegging ontwerpvergunning en -VVGB
april 2022
Afgifte omgevingsvergunning (26 weken uitgebreide procedure)
oktober 2022
Aanvraag SDE subsidie

2023

januari 2023
Toekenning SDE subsidie
voorjaar 2023
Financiering
Q2-Q3 2023
Bouwwerkzaamheden
Q4 2023
Opening zonnepark
Q4 2023
Uitgifte obligaties

2024

Q4 2024
Start financiële afdracht omgevingsfonds
2024-2049
20-25 jaar operationeel
Zonnepark Boxmeer - renewable factory

Samen bouwen aan een duurzaam Boxmeer.