planning

Participatie bijeenkomsten

Op dit moment bestaat de ontwikkelingsfase voor het grootste deel uit het informeren van belanghebbenden, het luisteren naar wensen en zorgen, en het creëren van draagvlak. Parallel daaraan worden de diverse natuur- en milieueffecten onderzocht en wordt een proces- en participatieplan vormgegeven.

Voor de zomer van 2021 zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd. Deze bijeenkomsten waren met direct omwonenden en buurtschap en met dorpsraad Overloon en Vierlingsbeek. Op basis van de input van deze bijeenkomsten is het ontwerp aangepast en verbeterd.

Zo komen we tot een gezamenlijk ontwerp om vervolgens de vergunning aan te vragen.

Planning

Voordat het zonnepark begin 2023 in bedrijf genomen kan worden, zullen nog vele stappen ondernomen moeten worden. Hieronder site u de processtalen op hoofdlijnen.

2020

2020
Grondeigenaren en initiatiefnemers melden zich met plan bij Gemeente Boxmeer

2021

voorjaar 2021
Gemeenteraad Boxmeer stelt afwegingskader vast
voorjaar 2021
Gemeenteraad Boxmeer wordt geïnformeerd door initiatiefnemers
april-augustus 2021
Voorbereiden stukken en rapporten, procesparticipatie, aanvraag omgevingsvergunning
augustus 2021
Indienen aanvraag omgevingsvergunning

2022

9 feb - 22 mrt 2022
Terinzagelegging ontwerpvergunning en -VVGB
april 2022
Afgifte omgevingsvergunning (26 weken uitgebreide procedure)
oktober 2022
Aanvraag SDE subsidie

2023

januari 2023
Toekenning SDE subsidie
voorjaar 2023
Financiering (obligaties) en realisatie 50% lokaal eigendom
Q2 2023
Start bouw
Q3 2023
Opening zonnepark

2024

2024-2048
20-25 jaar operationeel

Samen bouwen aan een duurzaam Boxmeer.